Nadpis
HLAVNÍ MENU
Rozcestník
Zprávy
Historie

Nastavit jako domácí Domácí stránka
P?idat k oblíbeným K oblíbeným
WEBKAMERA
GALERIE
NÁVŠTĚVNOST
8.1.2024 - ODEčTY STAVU PLYNOMěRů

V pondělí 8. ledna 2024 v době mezi 17:00 a 18:00 hodin budou prováděny odečty stavu plynoměrů v bytech. Prosíme proto o zpřístupnění bytů v uvedenou dobu. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Zpřístupněním plynoměru a provedením fyzického odečtu budou zajištěny správné údaje o spotřebě a předejdeme zbytečným reklamacím.

9.10.2023 - VýMěNA POMěROVýCH MěřIčů TEPLA.

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ BYTŮ,

společnost TECHEM, spol. s r.o. bude v našem domě provádět výměnu indikátorů topných nákladů.

AKCE BUDE PROBÍHAT VE DNECH: 9.10. a 10.10.2022 od 09:00 do 16:00 hod.

Žádáme Vás proto o zajištění přístupu do bytu.

9.10. spodní polovina domu (1. až 7. patro), 10.10. horní polovina domu (8. až 13. patro)

Omlouváme se za rušení Vašeho soukromí a předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kontakt: p. Konečný 732 275 324

27.6.2023 - OPRAVA VýTAHů

Ve dnech 27. až 28. června bude z důvodu provádění plánovaných oprav omezen provoz výtahů.

26.6.2023 - REVIZE PLYNU

V pondělí 26. a v úterý 27. června v době 8:00 až 11:00 a 15:30 až 16:00 hodin bude dle nařízení vlády č.191/2022 Sb. prováděna revize plynových zařízení od hlavního uzávěru až po připojené spotřebiče v bytech.

V pondělí bude prováděna revize od 1. do 7. patra, v úterý bude pokračovat od 8. do 13. patra.

V tuto dobu je nutno zpřístupnit prostory s plynovým zařízením.

Na telefonu 602 778 058 je možno v případě potřeby domluvit náhradní termín.

26.3.2023 - ODEčTY STAVU PLYNOMěRů

V pondělí 9. ledna 2023 v době mezi 17:00 a 18:00 hodin budou prováděny odečty stavu plynoměrů v bytech. Prosíme proto o zpřístupnění bytů v uvedenou dobu. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Zpřístupněním plynoměru a provedením fyzického odečtu budou zajištěny správné údaje o spotřebě a předejdeme zbytečným reklamacím.

21.10.2022 - ZRUšENí VýMěNY MěřIčů TEPLA NA RADIáTORECH.

Z důvodu nedostatku měřičů tepla se jejich výměna z 25. až 26. října odkládá na neurčito.

O novém termínu výměny budeme včas informováni.

10.10.2022 - VýMěNA POMěROVýCH MěřIčů TEPLA.

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ BYTŮ,

společnost TECHEM, spol. s r.o. bude v našem domě provádět výměnu indikátorů topných nákladů.

AKCE BUDE PROBÍHAT VE DNECH: 25.10. až 26.10.2022 od 09:00 do 16:00 hod.

Žádáme Vás proto o zajištění přístupu do bytu.

25.10. spodní polovina domu, 26.10. horní polovina domu

Omlouváme se za rušení Vašeho soukromí a předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kontakt: p. Konečný 732 275 324

19.9.2022 - VýMěNA VODOMěRů

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ BYTŮ, společnost TECHEM, spol. s r.o. bude v našem domě provádět výměnu

BYTOVÝCH VODOMĚRŮ

MONTÁŽ BUDE PROBÍHAT VE DNECH 19. až 22. 9. 2022, takto:

19.9.2022 od 9:00 do 13:30 hod. 1. až 3. patro

20.9.2022 od 9:00 do 13:30 hod. 4. až 6. patro

21.9.2022 od 9:00 do 13:30 hod. 7. až 9. patro

22.9.2022 od 9:00 do 13:30 hod. 10. až 13. patro

!!! Žádáme Vás proto o zajištění přístupu do bytu, k jednotlivým vodoměrům !!!

Zpřístupnění v rámci celého domu je nezbytné. Pokud nemůžete být montáži osobně přítomni, zajistěte prosím vstup do bytu ve vlastním zájmu, po dohodě s jinou osobou, např.: rodinný příslušník, domovník, soused. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Techem, spol. s r. o., Polská 398/48a, 779 00 OLOMOUC tel. 585 416 995, e-mail: olomouc@techem.cz,

nebo montážník – Nečesaný David – tel. 604 142 942

11.8.2022 - UPOZORNěNí NA KONTROLU PLYNOVýCH ZAříZENí.

Ve čtvrtek 11.8. proběhne kontrola v 1. až 7. patře, v pátek 12.8.2022 potom v 8. až 13. patře. Vždy od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 16:00 hod.

V uvedené dny je nutno zpřístupnit prostory s plynovým zařízením.

Na tel. 602 778 058 je možno domluvit náhradní termín..

1.4.2022 - ČLENSKá SCHůZE SAMOSPRáVY 037 DOMU ČSL. ARMáDY 2090/24

Dne 30. března 2022 byl na členské schůzi samosprávy zvolen pro období roku 2022 až 2027 nový výbor samosprávy ve složení:

Miroslav Fuchs – předseda;

Jindřich Nesrsta – místopředseda;

Radek Blechta, Alena Doležalová a Jana Pacalová – členové.

Delegátem na shromáždění delegátů SBD Šumperk byl zvolen Miroslav Fuchs, náhradníkem byl zvolen Jindřich Nesrsta.

Správu klíčů od sušárny převzal po paní Kremlové předseda samosprávy.

10.1.2022 - ODEčTY PLYNU

V pondělí 10. ledna 2022 v době mezi 17:30 a 18:30 hodin budou pracovníkem firmy NTL Forensics, a.s. prováděny odečty stavu plynoměrů v bytech. Prosíme proto o zpřístupnění bytů v uvedenou dobu. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

11.11.2021 - PřERUšENí DODáVKY STUDENé VODY

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 11:00 hodin dojde k přerušení dodávky studené vody na cca 1 hodinu z důvodu výměny hlavního vodoměru.

Děkujeme za pochopení.

7.5.2021 - UPOZORNĚNÍ NA KONTROLU PLYNU

V úterý 11. a ve čtvrtek 13. května 2021 v době od 10:00 – 12:00 a 15:00 – 16:00 hodin dle vyhl. ČÚBP 85/1978 Sb. a objednávky správce domu bude v našem domě provedena kontrola plynového zařízení od hlavního uzávěru plynu až po připojené plynové spotřebiče v bytech.

V úterý 11.5. proběhne kontrola v 1. až 8. patře, ve čtvrtek 13.5. potom v 9. až 13. patře.

V uvedené dny je nutno zpřístupnit prostory s plynovým zařízením.

Na tel. 603 286 018 je možno domluvit náhradní termín.

11.1.2021 - ODEčET PLYNU

Z důvodu zamezení rizika šíření nákazy COVID-19 Vás zdvořile žádáme o nahlášení stavu Vašeho plynoměru pouze telefonicky, formou SMS nebo MMS.

Do odeslané SMS uveďte jméno, příjmení, ulici a č.pop./or. a stav plynoměru z černého pole.

Rovněž můžete využít webovou aplikaci www.mobilnisamoodecty.cz

Telefon odečítače: 605 161 430 Prosíme o nahlášení stavu do 21. 1. 2021

Děkujeme za pochopení. GASCONTROL, s.r.o.

14.9.2020 - LIKVIDACE VELKOOBJEMOVéHO ODPADU

Vyzýváme všechny nájemníky,
aby využili přistaveného kontejneru na velkoobjemový odpad v pondělí 14. září 2020 k likvidaci všech nepotřebných velkých věcí (nábytku, koberců, jízdních kol, kočárků apod.)

15.8.2020 - REVIZE PLYNU.

V úterý 18. a ve středu 19. srpna v době 8:00 až 11:00 a 15:00 až 16:00 hodin bude dle vyhlášky ČÚPB 85/1978 Sb. prováděna revize plynových zařízení od hlavního uzávěru až po připojené spotřebiče v bytech.

V úterý bude prováděna revize od 1. do 7. patra, ve středu bude pokračovat od 8. do 13. patra.

V tuto dobu je nutno zpřístupnit prostory s plynovým zařízením.

Na telefonu 602 778 058 je možno v případě potřeby domluvit náhradní termín.

12.5.2020 - PřERUšENí DODáVKY VODY

ŠPVS oznamuje, že v úterý 12. května 2020 v době od 8:00 do 11:00 dojde k přerušení dodávky vody z vodovodního řadu z důvodu stavby: „Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Čsl. armády, Šumperk“.

5.5.2020 - VYúčTOVáNí SLUžEB ZA ROK 2019

Ve vyúčtování služeb za rok 2019 došlo k chybnému rozúčtování položky za připojení uživatelů HomeNetu. Opravenou verzi vyúčtování obdrží znovu nájemníci, kterých se to týká.

7.1.2020 - ODEčTY PLYNU

V úterý 7. ledna 2020 v době mezi 17:00 a 18:00 hodin budou pracovníkem firmy GASCONTROL prováděny odečty stavu plynoměrů v bytech. Prosíme proto o zpřístupnění bytů v uvedenou dobu.

6.12.2019 - USNESENí čLENSKé SCHůZE A SSV

Usnesení členské schůze nájemníků domu Čsl. armády 2090/24, Šumperk, konané dne 27. listopadu 2019.

 1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období.
 2. Členská schůze souhlasí s provedením výměny lina na zbývajících podlažích.
 3. Členská schůze souhlasí s provedením nátěru hydrantových skříní v barvě šachetních dveří výtahů.
 4. Členská schůze souhlasí s provedením výmalby chodeb na jednotlivých podlažích.
 5. Členská schůze souhlasí s likvidací nepoužívaných jízdních kol, k nimž se do stanoveného termínu nikdo nepřihlásí.

I na následném Shromáždění společenství vlastníků byly hlasováním všechny body z usnesení členské schůze odsouhlaseny.

17.10.2019 - SPOLEčNá TELEVIZNí ANTéNA

Informace pro uživatele STA. V poslední době dochází k občasnému zhoršení kvality příjmu některých programů. Na nápravě se pracuje.

4.1.2019 - ODEčET PLYNU

V úterý 8. ledna 2019 v době mezi 17:00 a 18:00 hodin budou pracovníkem firmy GASCONTROL prováděny odečty stavu plynoměrů v bytech. Prosíme proto o zpřístupnění bytů v uvedenou dobu.

19.12.2018 - ODEčTY VODOMěRů

Od středy 19. prosince do pátku 21. prosince v době mezi 18:00 a 20:00 budou prováděny odečty vodoměrů. Kdo v uvedeném čase nemůže být doma, dohodněte si jinou dobu odečtu s předsedou samosprávy.

Děkuji.

12.11.2018 - PříJEM DVB T-2 NA STA

Společná televizní anténa byla rozšířena o příjem programů v systému pozemní digitální televize DBV-T2, kodek HEVC (H.265).

Programová nabídka DBV-T2:

DBV-T2 – 26 k, přechodová síť 11 – ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, ČT 24 HD, ČT :D/ ČT art HD.

DBV-T2 – 28 k, přechodová síť 12 – Prima, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Barrandov TV, Kino Barrandov, Barrandov Plus, Barrandov Family, Nova, Nova Cinema, Noe TV, Óčko, Óčko Expres, Óčko Star, Šlágr TV, Šlágr 2.

DBV-T2 – 24 k, – Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova 2, Nova Gold, Prima Comedy Central, TV Relax, TV Rebel, TV Morava, JOJ Family, Kino Svět, Rebel 2, V1

Pro příjem těchto programů, je třeba mít TV přijímač, nebo set-top-box, který podporuje standart DBV-T2 (HEVC)

9.11.2018 - PřECHOD STA NA DVB T-2

V souvislosti s přechodem televizního vysílání na DVB T-2, dojde v pondělí 12. listopadu 2018 k přemístění některých stávajících programů na jiné kanály. Proto bude potřeba provést si přeladění svých televizních přijímačů.

16.4.2018 - NáSLEDKY BOUřKY 13. 4. 2018

Po bouřce v pátečních ranních hodinách došlo k poruše obou výtahů, čipového přístupu do domu a dalších elektronických zařízení. Na co možná nejrychlejším odstranění všech poruch se pracuje.

8.1.2018 - ODEčTY PLYNOMěRů

Upozornění! Ve středu 10. ledna 2018 v době od 17:00 do 18:00 hodin budou v našem domě prováděny odečty plynoměrů v bytech.

23.6.2017 - INTERNET OPěT FUNKčNí

Hurá!!! Vypadá to, že internet už zase funguje.

22.6.2017 - PřERUšENí PříSTUPU NA INTERNET

Po dnešní bouřce přestalo fungovat připojení našeho domu k internetu. Vypadá to, že závada je mimo naši síť.

4.1.2017 - ODEčET PLYNU

V úterý 10. ledna 2017 v době mezi 17:00 a 18:00 hodin budou pracovníkem firmy GASCONTROL prováděny odečty stavu plynoměrů v bytech. Prosíme proto o zpřístupnění bytů v uvedenou dobu.

2.9.2016 - OPRAVA STřECHY

Dne 2. 9. 2016 byla dokončena oprava střechy. Jak se oprava zdařila můžete posoudit sami: Stav před opravou. Zahájení opravy. Průběh opravy. Stav po opravě.  

21.7.2016 - PORUCHA INTERNETU

Vážení zákazníci dnes tj. 21. 7. 2016 došlo k rozsáhlému výpadku optického okruhu Praha – Zábřeh. Výpadek postihl připojení internetu i kabelovou TV. Náš dodavatel již na odstranění pracuje. Za vzniklé potíže se omlouváme a děkujeme za pochopení. AQUA, a.s.

29.4.2016 - STA OPRAVENA !!

Od pátku 29. dubna jsou na STA v provozu opět všechny programy.

samospráva ČSA24

27.4.2016 - PORUCHA STA - MULTIPLEX 1

Z důvodu opravy zesilovače MUX 1, který obsahuje programy ČT1, ČT2, ČT24 a ČT sport, nelze dočasně tyto programy na kanále 21 přijímat. Na kanále 27 je možno nově naladit ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, Retro music TV a KINOSVĚT. Omlouváme se nájemníkům za nepříjemnost, způsobenou tímto výpadkem a věříme, že nebude trvat dlouho.

samospráva ČSA 24

9.3.2014 - SPLáTKA úVěRU BEZ SANKCí

Upozorňujeme ty, kteří na financování revitalizace domu použili úvěr, že nyní mají jedinečnou možnost mimořádného splacení tohoto úvěru bez sankčních poplatků. Tuto možnost lze využít pouze do konce března 2014. Bližší informace je možno získat na SBD Šumperk, u paní Čmakalové.

27.2.2014 - REVIZE PLYNOVýCH ROZVODů 4. A 5. BřEZNA 2014

V úterý 4. a ve středu 5. března v době 9:30 až 13:00 a 14:30 až 16:30 hodin bude dle vyhlášky ČÚPB 85/1978 Sb. prováděna revize plynových zařízení od hlavního uzávěru až po připojené spotřebiče v bytech.

V úterý bude prováděna revize od 1. do 7. patra, ve středu bude pokračovat od 8. do 13. patra.

V tuto dobu je nutno zpřístupnit prostory s plynovým zařízením.

Na telefonu 602 778 058 je možno v případě potřeby domluvit náhradní termín.

Příloha: Revizeplynu2014.docx

5.11.2013 - ROZšířENí NABíDKY PROGRAMů STA

Dobrá zpráva pro uživatele společné tv. antény. Nabídka přijímaných programů byla dnes rozšířena na kanálu č. 26 o programy šířené vysílačem umístěným na rozhledně Háj.

20.12.2012 - ZáPIS Z DOMOVNí SCHůZE

Dne 19. prosince 2012 se konala v sušárně našeho domu schůze členů a následně i vlastníků bytů. Zápis z průběhu těchto schůzí je v následující příloze.

Příloha: Clschuze2012.pdf

6.8.2012 - ZáPIS Z JEDNáNí VýBORU SAMOSPRáVY č. 037

Zápis z jednání výboru samosprávy č. 037 domu Čsl. armády 2090/24, Šumperk, konaného dne 6. 8. 2012

Přítomni: Kremlová V., Fuchs M., Kurek J., Nesrsta J.

 1. Na žádost dodavatele projednal výbor samosprávy změnu termínu výměny výtahu 500 kg z 28.5. – 10.8. na 10. 9. – 31. 10. 2012. Při odsouhlasení této změny nabízí provést nad rámec smlouvy zdarma osazení kabiny výtahu 900 kg shodným ovládacím panelem jako bude v novém výtahu a výměnu podlahové krytiny v ní. K tomu provede také zdarma montáž ovladačů osvětlení do nové fermacelové stěny ve všech poschodích. Za těchto podmínek výbor samosprávy posunutí termínu odsouhlasil.
 2. Výbor samosprávy odsouhlasil změnu servisní firmy u obou výtahů z firmy Schindler CZ, a.s., na Liftmont, s.r.o. Důvodem je to, že část zařízení bude společná pro oba výtahy a bylo by nelogické, aby každý servisoval někdo jiný. Např. nový ovládací panel a šachetní dveře u výtahu 900 kg po dobu záruky bude servisovat firma Liftmont.
 3. Bylo provedeno vyplacení dotace z programu Zelená úsporám v celkové výši 4 422 047 Kč k tomu jsme ještě získali dotaci z programu Nový panel ve výši cca 1 500 000 Kč, která bude vyplácena postupně po dobu splácení úvěru.
 4. Po provedení mimořádné splátky úvěru bance z poskytnuté dotace, byl od 1. srpna vrácen příspěvek do fondu DZODI na původní výši.
 5. Při provádění revize hasicích přístrojů musel být do suterénu doplněn 1 ks práškového přístroje za chybějící.
 6. V souvislosti s rozhodnutím členské schůze o zrušení mandlů byl odhlášen a demontován elektroměr od mandlovny.Více >>>
Příloha: Zpis032012.docx

8.3.2012 - POZVáNKA NA čLENSKOU SCHůZI SAMOSPRáVY.

Pozvánka pro členy – družstevníky na členskou schůzi samosprávy.

Příloha: Pozvanka2012.pdf

31.7.2011 - BAREVNé řEšENí FASáDY DOMU

Na základě výsledků uspořádané ankety (pro variantu č. jedna 52 hlasů, pro č. dvě, 15 hlasů) byla určena barevná varianta v okrových odstínech, s hnědým soklem. Vnitřky lodžií, ostění oken a plechové parapety budou bílé.

23.7.2011 - HARMONOGRAM REVITALIZACE
Příloha: harmonogram_revit.jpg

8.7.2011 - AKTUáLNě K REVITALIZACI

Zahájení rekonstrukce obvodového pláště našeho panelového domu.

Práce by měly být zahájeny začátkem 29. týdne tzn. nejdříve v pondělí 18.7. 2011. Je možné, že stavba lešení bude provedena před tímto termínem. Práce budou zahájeny na západní stěně (tam, kde je hlavní vstup do domu) a budou postupovat od jihu k severu tzn. od styku se sousedním panelovým domem směrem k samoobsluze.

27.5.2011 - REVITALIZACE DOMU.

Dnes, tj. 27. 5. 2011, bylo předáno staveniště (náš dům) firmě Lanex, takže už nic nebrání v zahájení prací. Minulý týden byla s ČSOB podepsána úvěrová smlouva a v tomto týdnu byla ještě podána žádost o dotaci na úroky z úvěru z programu Nový panel. Příjem dalších žádostí o tuto dotaci byl dnes v 16:00 hodin ukončen pro vyčerpání přidělených prostředků. (tozn., že jsme to stihli na poslední chvíli)

1.1.2011 - ODEčTY PLYNU

V úterý 4. ledna 2011 v době od 17 do 18 hodin bude zástupce společnosti RWE provádět odečty plynoměrů.

24.12.2010 - VáNOčNí DáREK

Nájemníci využívající společnou anténu, dostali jako vánoční dárek další dva digitální programy, kterými jsou TV Public a Z1.

23.12.2010 - PF 2011
10.11.2010 - ROZšířENí NABíDKY DIGITáLNíCH PROGRAMů

Uživatelé STA si mohou od 10. listopadu 2010 naladit na 23. kanále dalších pět digitálních programů.

Jsou jimi:

 • NOVA
 • NOVA Cinema
 • PRIMA
 • PRIMA COOL
 • TV Barrandov.
25.8.2010 - ZATEPLOVáNí A ZELENá úSPORáM

V úterý se nám na poslední chvíli před ukončením přijímání žádostí, podařilo úspěšně podat naši žádost o dotaci z programu Zelená úsporám. Zvýhodněný úvěr z programu Nový panel jsme už ale nestihli, protože ten byl ukončen se zpětnou platností už od 13. srpna. Nyní se začne vyřizovat stavební povolení, k němuž je potřeba doložit podpisy vlastníků bytů, že proti stavebním úpravám nemají námitky.

1.8.2010 - STA DIGITáLNě

Majitelé televizních přijímačů, umožňujících příjem pozemního digitálního vysílání, kteří využívají společnou televizní anténu, mají již nyní možnost sledování digitálních programů, vysílaných v rámci Multiplexu 1.

Jedná se o:

 • ČT 1
 • ČT 2
 • ČT24
 • ČT 4 sport

Naladit si je můžete na 21. kanálu.

1.6.2010 - ZáPIS VýBORU SAMOSPRáVY (KVěTEN 2010)

Zápis z jednání výběrové komise samosprávy č. 037 domu Čsl. armády 24, Šumperk konaného dne 31. 5. 2010, ve složení, schváleném členskou schůzí samosprávy a SSV dne 6. 4. 2010.

Přítomni: Kremlová V., Krobotová V., Kurek J., Divínová J., Fuchs M., Ing. Maláník R.

Program: Výběr dodavatelské firmy pro provedení celkové revitalizace domu.

Komise se po důkladném zvážení předložených cenových nabídek, nejen z pohledu ceny, ale také podle zkušeností a poskytnutých referencí o jednotlivých fimách rozhodla zadat zakázku na celkovou revitalizaci našeho domu (Čsl. armády 2090/24) firmě LANEX Olomouc, s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc, IČO 25904116.

V Šumperku 1.6.2010

16.3.2010 - POZOR!! ZMěNA TERMíNU SCHůZE K REVITALIZACI DOMU

Členská schůze samosprávy 037 a shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Čsl. armády 2090/24 Šumperk k revitalizaci s využitím dotace z programu Zelená úsporám se uskuteční v úterý 6. dubna 2010 od 18:00 hodin v prostorách G-klubu v Sadech 1. máje.

16.3.2010 - POZVáNKA NA čLENSKOU SCHůZI SAMOSPRáVY A SSV

Výbor samosprávy domu Čsl. armády 2090/24, 787 01 Šumperk SVOLÁVÁ Členskou schůzi samosprávy a Shromáždění společenství vlastníků jednotek, které se koná v úterý 6. dubna 2010 v 18.oo hodin v prostorách G-klubu v Sadech 1. máje v Šumperku Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Seznámení s podmínkami poskytnutí dotace z programu ?Zelená úsporám?.
 3. Schválení rozsahu prací revitalizace dle zpracované projektové dokumentace.
 4. Seznámení s možnostmi způsobu financování
 5. Schválení úvěrového rámce pro zajištění financování revitalizace ve výši 16 mil. Kč.
 6. Schválení způsobu výběru firmy ze seznamu schválených a osvědčených firem, včetně barevného řešení fasády domu.
 7. Projednání zajištění čipového přístupu do domu.
 8. Diskuse.
 9. Závěr.

Registrace členů a vlastníků (spoluvlastníků) jednotek bude zahájena 15 minut před konáním shromáždění na základě předloženého občanského průkazu. Vyzýváme ty, kteří se nebudou moci sami zúčastnit, aby hlasováním za sebe někoho pověřili. Plné moci k zastupování jsou k dispozici u předsedy samosprávy. V případě zastupování se zástupce člena, nebo vlastníka jednotky prokáže občanským průkazem a plnou mocí s podpisem vlastníka jednotky, kterého zastupuje. V Šumperku 15. 3. 2010

Za samosprávu domu: Miroslav Fuchs, předseda samosprávy

9.12.2009 - ZáPIS VýBORU SAMOSPRáVY 12/2009

Zápis z jednání výboru samosprávy č. 037 domu Čsl. armády 24, Šumperk, konaného dne 30. 11. 2009

Příloha: Zapis122009.pdf

6.10.2009 - ZáPIS VýBORU SAMOSPRáVY 10/2009

Zápis z jednání výboru samosprávy č. 037 domu Čsl. armády 24, Šumperk konaného dne 5.10.2009

Přítomni: Kremlová V., Krobotová V., Kurek J., Divínová J., Fuchs M.

1. Předseda samosprávy podal informace o podmínkách pro získání dotace ?Zelená úsporám?:

 1. Pro získání dotace ?Zelená úsporám? musíme nejprve splnit všechny podmínky komplexnosti, nutné pro dotaci z programu ?Panel?.
 2. Po provedeném zateplení se musíme dostat na měrnou roční spotřebu max. 55 kWh/m2.
 3. Současně musíme dosáhnout úsporu 40% proti stavu před zateplením.

Z toho důvodu byly v současné době zastaveny přípravné práce pro výměnu vchodových dveří a schodišťových prosklených stěn. Zároveň tímto vyzýváme nájemníky i vlastníky bytů, aby si nyní neplánovali individuální výměny oken za plastová. (Pokud budou vyměňována ještě další okna, nepodaří se nám tuto podmínku splnit. Podle vyjádření auditora, jsme tak na hranici pro splnění.)

2. Výbor samosprávy proto z výše uvedeného důvodu rozhodl nedávat další souhlasy k individuálním výměnám oken.

Zdůvodnění: Nesplněním podmínek bychom se připravili o možnost získat dotaci ve výši řady milionů korun. A naopak, při jejím získání, se tato bude vztahovat i na výměnu oken, což bude pro nájemníka výhodnější, než výměna individuální nyní.

předseda samosprávy
Miroslav Fuchs

Příloha: Zapis102009.pdf

6.10.2009 - PRODLOUžENí TERMíNU PřEVODU BYTU DO OSOBNíHO VLASTNICTVí

Převod družstevních bytů možný do roku 2020

30.9.2009, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer

Původně měla tato lhůta vypršet 1. července 2010.

24. září 2009

Obyvatelé družstevních bytů, kteří v minulosti požádali o převod bytu do osobního vlastnictví, budou moci své právo uplatnit až do roku 2020. Umožňuje to zákon, který podepsal prezident Václav Klaus. Podle dosavadní normy měla tato lhůta vypršet 1. července 2010. ČTK o tom informoval tiskový mluvčí prezidenta Radim Ochvat.

Novelu zákona o vlastnictví bytů předložili poslanci ODS Zdeňka Horníková a Oldřich Vojíř v srpnu 2007. Poslanci původně navrhovali lhůtu ještě o 20 let delší. Sněmovna zákon schválila až letos v červnu, senátní verzi zákona přijali poslanci na začátku září.

Lidem, kteří podali družstvu výzvu o vydání bytu do osobního vlastnictví a družstvo ji uznalo, se díky zákonu prodlouží lhůta pro skutečný převod bytu. Některá družstva nepřeváděla byty například kvůli nečinnosti nebo proto, že měla nesplacené dluhy v bance. O převod bytu by měl mít šanci požádat i dědic nájemníka družstevního bytu.

Pokud družstvo nesplní svou povinnost a nepřevede byt na nájemníka, který ho k tomu vyzval a splnil všechny související povinnosti, bude muset platit pokutu 100 korun za každý den prodlení. Zákon by měl nabýt účinnosti od ledna.

19.7.2009 - BOUřKA 7. čERVENCE 2009 VE VEčERNíCH HODINáCH.

Ve večerních hodinách úterý 7. července 2009, při bouřce spojené s přívalovým deštěm, kdy kanalizace nestačila odvádět obrovské množství vody dopadající na střechu našeho domu, došlo k zatečení vody do elektroměrových rozvaděčů. Tam voda způsobila zkrat s vypálením přívodních svorkovnic k bytům a seškvařením dalších kabelů v jejich okolí. Podle vyjádření mluvčí HZS „Při bouřce zatekla voda do elektroinstalace a ta začala hořet. Hasiči museli evakuovat třetí, čtvrté a páté patro domu,“ potvrdila Hacsiková. „Evakuováno bylo celkem čtrnáct lidí, z toho čtyři děti, kvůli silnému zakouření. Po odvětrání dýmu se nájemníci mohli vrátit zpět do svých bytů. Na místo přijeli pracovníci rozvodných závodů, hasiči předali místo požáru správci domu.“ Od středečních ranních hodin probíhaly opravy vyhořelé „elektriky“ v rozváděčích ve druhém a třetím patře a vysoušení všech rozvodů, do nichž voda zatekla. K postupnému obnovení dodávky elektrické energie došlo od 16:15 do 17:30 hod.

Zpráva na NOVINKY.CZ: http://www.novinky.cz/…panelak.html

Obrázky v pokračování Více >>>

21.7.2008 - NEDOPALKY Z BALKONů

!!! Upozornění !!!

Důrazně upozorňujeme na nebezpečné chování některých obyvatel domu tím, že odhazují nedopalky z balkonů, popř. oken domu.

V minulých dnech došlo ke vznícení přikrývky v kočárku umístěném na lodžii, ve kterém naštěstí v té době neleželo dítě. Nechceme ani domýšlet případné možné následky.

Za výbor samosprávy, předseda Miroslav Fuchs

10.3.2007 - POZVáNKA NA čLENSKOU SCHůZI

Zveme Vás na členskou schůzi nájemníků samosprávy č. 037, domu Čsl. armády 24

Schůze se koná dne 19. března 2007 v 18.00 hod., v prostoru bývalých schránek.

Program členské schůze samosprávy:

 1. Zahájení, jmenování zapisovatele
 2. Zpráva předsedy samosprávy o činnosti výboru za volební období 2002 ? 2007
 3. Zpráva delegáta o výkonu funkce
 4. Zpráva představenstva SBD Šumperk o činnosti družstva za období 2002 ? 2007
 5. Volba výboru samosprávy pro období 2007 ? 2012
 6. Volba delegáta samosprávy na SD a jeho náhradníka pro období 2007 ? 2012
 7. Návrh kandidátů členů představenstva a kontrolní komise pro volební období 2007 ? 2012
 8. Zajišťování úklidu části společných prostor úklidovou firmou ? agenturou JAS
 9. Rozmístění kamer pro monitorování společných prostor domu.
 10. Zateplení stropu průchodu pod domem
 11. Navýšení tvorby fondu DZODI
 12. Různé ? informace k připravované výměně stoupaček
 13. Diskuse
 14. Závěr

Více >>>

22.11.2004 - OPATřENí SBD K ODSTRAňOVáNí ZáVAD PO

V Šumperku dne: 11.10.2004

Opatření představenstva SBD k problematice odstraňování závad na úseku požární ochrany Více >>>

21.5.2004 - UPOZORNěNí NA VOLNé úNIKOVé CESTY

Stavební bytové družstvo Šumperk

Upozorňujeme všechny obyvatele domu, že společné prostory vč. chodbiček vedoucích k bytům slouží v případě nebezpečí ( např. evakuace obyvatel při požáru) jako jediná úniková cesta z domu a nesmějí zde být skladovány žádné předměty bránící volnému průchodu. Žádáme Vás proto o okamžité vyklizení všech předmětů ze společných prostor, které by volnému průchodu zabraňovaly (kola, kočárky, botníky a pod.)

Blažena Kovaříková odborný pracovník PO

1.1.2003 - POPLATEK ZA HOTOVOSTNí PLATBY

Upozorňujeme všechny uživatele a vlastníky bytů, že hotovostní platby měsíčních úhrad za užívání bytů a záloh na služby spojené s užíváním přímo do pokladny SBD Šumperk budou s platností od 1.1. 2003 zatíženy poplatkem 15Kč.

1.1.2003 - ZMěNA ZPůSOBU PLACENí MěSíčNíCH POPLATKů.

Změna způsobu placení měsíčních poplatků

S platností od 1.1.2003 se mění  způsob placení měsíčních poplatků za internet.

Zálohový poplatek se stává součástí nájmu bytu, a bude vyrovnán ve vyúčtování služeb za užívání bytu.

30.9.2002 - MěřENí A REGULACE TEPLA

Měření a regulace tepla

Dne 30.9.2002 byla podepsána smlouva se společností TECHEM na instalaci měření a regulace spotřeby tepla.

Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje k provedení dodávky a montáže termostatických ventilů a hlavic Danfoss (RA-N/RAE) (TRV), poměrových měřidel tepla (RTN) TWIN ? TECH OPTICA (tyto budou naprogramovány na základě zmapování jednotlivých bytů s přihlédnutím k redukčním koeficientům, jejichž seznam je přílohou této smlouvy o dílo) a ostatního materiálu dle PD, včetně vyregulování otopné soustavy. V rámci dodávky dojde ke zmapování soustavy a k vypracování projektové dokumentace. Celkem se jedná o 310 TRV a 295 RTN. Doba a místo plnění

Termín celkového ukončení díla je do 40 kalendářních dnů od obdržené potvrzené smlouvy o díle.

Cena díla:
Celkem 509 622,40 Kč

Záruka a servis: Zhotovitel poskytuje na materiál a montážní práce záruku 5 let. Na dodané poměrové měřidla poskytuje zhotovitel záruku 10 roků za předpokladu trvání smlouvy o servisu, odečtech a rozúčtování nákladů na vytápění.

30.9.2002 - NáTěRY LODžIí

Nátěry lodžií

Na základě úkolu uloženého členskou schůzí samosprávy ze dne 11. 4 2002 stanovil výbor samosprávy pro svépomocné nátěry lodžií použití fasádní barvy RUDICOLOR v odstínu č. 155 C vzorníku, nebo BARLET v odstínu č. 065.

Pro nátěr soklu budovy bude použit RUDICOLOR v odstínu č. 165 A.

19.2.2002 - POžáR V DOMě (čLáNEK NA WWW.REJ.CZ)
Externí odkaz: Požár v domě (článek na www.rej.cz)

VYTížENí
14%
In:9 075.73 kbit/s
Out:2 905.06 kbit/s
Max:64 000 kbit/s
Online:16
Dělení rychlosti:
Neaktivní
VZKAZOVNÍK
25.9. 1:34
Mravenec

Přijde mravenec do švadlenky a říká: Prosím dva centimetry nitě. Prodavačka: A jaké barvy tu nit chcete? Mravenec: To je jedno. Prodavačka: A mám vám ji zabalit? Mravenec: Ne, to je dobrý, já se oběsím tady...

24.11. 19:52
Kašpar

Děkuji týmu Fuchsových za všechny Homenetáky za náš nový server DELL a výrazné zrychlení domovní internetové sítě!!! Vážíme si vaší práce! :)

28.2. 23:58
Muf

Leží mravenec na tanku, pomalu se probouzí po opici, kouká a praví:
Teda vždycky, když se takhle ožeru, dotáhnu domů nějakou blbost.

28.2. 23:36
Zephy

Ufff, odpověděl jsem na všechny otázky v anketě. Dostanu bonbón? *razz*

21.8. 20:35
Kašpar

Tak moc děkujeme za vylepšení!